EmrozOnline.com

a96de0d2a8a63c4ef2a5aba376e8c1c0 0

از اين 6 دشمن موها بترسيد

باوجود اينکه خانم‌ها اهميت زيادي به موهايشان مي‌دهند اما بسيار تعجب‌آور است که گاهي با انجام برخي اقدام‌هاي آرايشي روي موهايشان باعث آسيب‌رساندن به موهاي خود و گاهي موجب ريزش آن مي‌شوند و حتي...